LATEST NEWS
ARTICLES

Công ty NGPOWER là công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tư vấn có văn phòng tại Q1 – TP HCM. Chúng tôi hiện đang hợp tác với GGTRADE. Là một công ty hoạt động...
Công ty NGPOWER là công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tư vấn có văn phòng tại Q1 – TP HCM. Chúng tôi hiện đang hợp tác với GGTRADE. Là một công ty hoạt động...
📷 Yêu cầu : 1. Kinh nghiệm làm việc: - Có ít nhất 02 kinh nghiệm trong ngành Dược - Hiểu rõ thị trường dược phẩm. - Kinh nghiệm quản lý nhóm 2. Trình độ chuyên môn: - Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế hoặc...
📷 Bạn chỉ cần: - Nhiệt huyết, chăm chỉ, chịu khó, đam mê công việc. - Biết lắng nghe và chịu tiếp thu sẽ làm việc tốt. 📷 Quyền lợi : - Được trang bị máy tính - Được tham gia các hoạt động...
Công ty NGPOWER là công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tư vấn có văn phòng tại Q1 – TP HCM. Chúng tôi hiện đang hợp tác với GGTRADE, là một công ty hoạt động...